Regionalni center za
knjižnične informacijske sisteme in|informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti

Razpisujemo prosto delovno mesto

PROGRAMER APLIKACIJ II v Sektorju za raziskave, razvoj aplikacij in servise

IZUM

Institut informacijskih znanosti je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije kot informacijski servis slovenske znanosti, kulture in izobraževanja.

Dejavnost je pretežno vezana na razvoj in delovanje sistema in servisov COBISS, ki predstavlja temelj knjižničnega informacijskega sistema Slovenije ter knjižničnih informacijskih sistemov nekaterih drugih držav, ki so povezani v mrežo COBISS.net. ...

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi
Virtualna knjižnica Slovenije (COBISS+): Na enem mestu dostop do informacij v več kot 500 slovenskih knjižnicah.
Pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, rezervacije gradiva...

SICRIS

Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji
V njem so predstavljene raziskovalne organizacije z evidentiranimi zaposlitvami, raziskovalci, raziskovalne skupine, projekti in programi...