Knjižnica IZUM

Knjižnica IZUM - predstavitev

Knjižnica IZUM je specialna knjižnica, ki deluje v okviru Instituta informacijskih znanosti v Mariboru. Ustanovljena je bila še v okviru Računalniškega centra Univerze v Mariboru. Leta 1989 je knjižnica postala aktivna članica sistema COBISS. Svoje prostore ima v pritličju IZUM-ove zgradbe v Prešernovi ulici 17 v Mariboru.

Fond knjižnice predstavlja literatura s področja bibliotekarstva, informacijskih znanosti in računalništva, na voljo pa je tudi nekaj gradiva s področja ekonomije in tehnike. Pomemben del fonda so serijske publikacije. Vse gradivo je postavljeno po področjih.

Člani IZUM-ove knjižnice so zaposleni v IZUM-u. Članom drugih knjižnic in drugim obiskovalcem je omogočen dostop do literature v čitalnici, kjer je na voljo 6 čitalniških mest in računalnik. Članom drugih knjižnic je gradivo dostopno v čitalnici ali po medknjižnični izposoji.

Knjižnica je odprta vsak delavnik med 8. in 16. uro.

Naslov Institut informacijskih znanosti
Knjižnica
Prešernova 17
2000 Maribor
Slovenija
Telefon +386 2 2520 389
Telefaks +386 2 2524 336
E-pošta knjiznica@izum.si
Medknjižnična izposoja illizum@izum.si
Kontaktna oseba dr. Renata Zadravec Pešec

Medknjižnična izposoja za člane knjižnice IZUM

Preko medknjižnične izposoje naročamo le strokovno in študijsko gradivo za člane knjižnice IZUM. Študijsko gradivo naročamo samo, kadar ni dostopno v nobeni izmed mariborskih knjižnic. Rok izposoje in pogoji uporabe so odvisni od posamezne knjižnice, ki gradivo posodi. Gradivo, ki ga nima nobena slovenska knjižnica, naročamo iz tujine preko UKM, NUK ali CTK.

Medknjižnična izposoja za naročnike iz Slovenije ali tujine

Člani drugih knjižnic si lahko gradivo iz fonda knjižnice IZUM izposojajo preko svoje knjižnice. Medknjižnično izposojamo monografske publikacije in posamezne številke serijskih publikacij ter kopije člankov.

Gradivo lahko naročite:

  • po elektronski pošti illizum@izum.si
  • preko vmesnika COBISS3
  • po faksu +386 2 2524 334
  • po pošti (IZUM, Knjižnica, Prešernova 17, 2000 Maribor)

Rok dobave:

  • kopija članka (24 ur)
  • monografske in serijske publikacije (1 do 2 dni)

Rok izposoje:

  • monografske publikacije (30 dni)
  • serijske publikacije (10 dni)

Za daljši čas izposoje se je treba dogovoriti posebej.