RAZSTAVIŠČE IZUM

Izziv prvega razstavljavca je sprejel Rudi Uran, filmski režiser, grafični oblikovalec, slikar in umetniški fotograf. V svoji razstavi, ki jo je poimenoval Pot redukcije in odkrivanje sublimnega, se poigrava s konvencijami fotografije in ustvarja delno abstrahirane podobe, ki od gledalca zahtevajo drugačno opazovanje likovnega fotografskega dela. Fotografija postaja slikarska podoba, čopič in platno je zamenjal fotoaparat.

Uran - vabilo

O razstavišču

Z odprtjem likovnega razstavišča IZUM se naša ustanova vrača med pokrovitelje likovne umetnosti v našem mestu. Kocmutova nagrajena arhitektura je pred več kot pol stoletja nastala z mislijo, da bi obogatila kulturno dogajanje v Mariboru, kar se je takoj potrdilo z izjemno bogato likovno opremo Janeza Bernika, Marija Pregla, Janeza Vidica in drugih. IZUM se je od samega začetka zavedal pomena kulturne dediščine na tej lokaciji in jo tudi dodatno oplemenitil z deli Zmaga Jeraja, Vlaste Zorko Tihec, Metke Kavčič in drugih.

Z dograditvijo instituta kot Unescovega regionalnega centra smo pridobili novo možnost, da svoje delovne prostore delimo z umetniki. Naziv Institut informacijskih znanosti sicer napeljuje na tehniko, tisto, kar v resnici delamo in kar je naše poslanstvo, pa je zbiranje, urejanje in nudenje informacij o človeški kreativnosti na vseh področjih. Kot kulturna ustanova tako s polno odgovornostjo sodelujemo pri kulturnem dogajanju našega mesta.