CENIK

storitev in proizvodov

Cenik storitev in proizvodovvelja od 1.1.2016

Letna članarina za polnopravno članstvo predstavlja nadomestilo IZUM-u za:

 • zagotavljanje operativnosti strežnikov v sistemu COBISS.SI,
 • vzdrževanje programske opreme COBISS,
 • uporabo centralnih baz podatkov (COBIB.SI, CONOR,SI, COLIB.SI,..) v sistemu COBISS.SI,
 • sprotne spremembe in dopolnitve dokumentacije (e-priročnikov),
 • pomoč po telefonu in e-pošti (podpora@izum.si).

Članarino plačujejo knjižnice zasebnih visokošolskih zavodov in specialne knjižnice gospodarskih družb.

Letno članarino za polnopravno članstvo izračunamo tako, da vrednost točke, ki predstavlja povprečno vrednost storitev na uporabnika programske opreme COBISS, pomnožimo s ponderjem, ki ustreza največjemu možnemu številu sočasnih uporabnikov programske opreme COBISS v posamezni knjižnici (brez uporabnikov COBISS+ in mCOBISS). Najnižji ponder je praviloma 2.

Tip knjižnice Vrednost točke Najnižji ponder Minimalna članarina
Specialne knjižnice gospodarskih družb 600,00 EUR 2 1.200,00 EUR
Knjižnice zasebnih visokošolskih zavodov 250,00 EUR 2 500,00 EUR

IZUM je prenehal sklepati pogodbe o pridruženem članstvu. Do prehoda v polnopravno članstvo je pridruženo članstvo omogočeno le knjižnicam, ki so sklenile pogodbo pred majem 2008. V tem prehodnem obdobju zagotavlja IZUM knjižnicam, ki so pridružene članice, operativnosti centralnih strežnikov v sistemu COBISS.SI, uporabo centralnih baz podatkov v sistemu COBISS.SI, pomoč po telefonu in e-pošti (podpora@izum.si).

Članarine so neobdavčljive po 5. točki 5. člena ZDDV-1.

Te vrste storitev vključujejo:

 • prilagajanje obstoječe programske opreme nestandardnim lokalnim potrebam (rešitve, ki niso tipske),
 • konverzije in popravke lokalnih baz podatkov (prenos zapisov iz drugih sistemov, konverzije ob reorganizaciji knjižnice ali popravljanje napak, za katere je odgovorna knjižnica, programsko ažuriranje podatkov o študentih in dijakih, inventure idr.),
 • implementacije programske opreme na lokaciji knjižnice,
 • izobraževanje,
 • storitve računalniškega inženiringa (projektiranje računalniških omrežij, vzdrževanje periferne opreme po knjižnicah itd.).

Cene storitev:

Storitev Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z 22% DDV
Strokovna pomoč, programerske in servisne storitve (norma ura) 32,00 39,04
Projektantske in svetovalne storitve (norma ura) 40,00 48,80
Izobraževanje (tečaj v IZUM-u na dan) 70,00 * 85,40
Izobraževanje (tečaj zunaj IZUM-a na dan za skupino tečajnikov, dva inštruktorja) 800,00 976,00
Preizkus znanja za izdajo dovoljenja za vzajemno katalogizacijo 21,00 * /
Čas potovanja na lokacijo (režijska ura) 15,00 18,30
Najem ročnega terminala za inventuro (črtna koda) na dan 25,00 30,50
Najem ročnega terminala za inventuro (RFID) na dan 33,00 40,26

Za vse storitve na terenu se zaračunavajo tudi potni stroški.

* DDV se ne obračunava pri Preizkusu znanja za izdajo dovoljenja za vzajemno katalogizacijo in pri naslednjih tečajih:

 • Prehod na COBISS3/Katalogizacijo,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja,
 • Delavnica COBISS3/Izposoja.

Ob vključitvi v sistem mora knjižnica IZUM-u poravnati stroške obiska v knjižnici (delo + potni stroški), tečaj COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga pa je za eno osebo brezplačen.

Dostop do e-priročnikov imajo vsi uporabniki.

Distribuiranje tiskanih priročnikov in njihovih dopolnitev je ukinjeno. Za vse priročnike v obliki nevezanih listov bo IZUM knjižnicam na podlagi njihove pisne zahteve, poslane po e-pošti, brezplačno dostavil posebne mape v ustreznem številu. Pri številu bo upošteval predvsem velikost knjižnice.

Najem dvoran, učilnic, parkirnega mesta v garažni hiši...

Št. Najem dvoran in učilnic Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z 22% DDV
A DVORANA 103 (do 200 sedežev)
A.1 Za prve štiri (4) ure 150,00 183,00
A.2 Za prve štiri (4) ure - sobota 180,00 219,60
A.3 Vsaka naslednja začeta ura 30,00 36,60
A.4 Vsaka naslednja začeta ura - sobota 40,00 48,80
A.5 Ura tehnika 20,00 24,40
A.6 Ura tehnika - sobota 30,00 36,60
B DVORANA 101 (20 računalniških delovnih mest)
B.1 Za prve štiri (4) ure - z opremo 70,00 85,40
B.2 Vsaka naslednja začeta ura 15,00 18,30
B.3 Za prve štiri (4) ure - z opremo, sobota 80,00 97,60
B.4 Vsaka naslednja začeta ura - sobota 22,00 26,84
B.5 Ura tehnika 20,00 24,40
B.6 Ura tehnika - sobota 30,00 36,60
C DVORANA 101 (od 20 do 40 sedežev)
C.1 Za prve štiri (4) ure - brez opreme 70,00 85,40
C.2 Vsaka naslednja začeta ura 15,00 18,30
C.3 Za prve štiri (4) ure - brez opreme, sobota 80,00 97,60
C.4 Vsaka naslednja začeta ura - sobota 22,00 26,84
C.5 Ura tehnika 20,00 24,40
C.6 Ura tehnika - sobota 30,00 36,60
D DVORANA 021/1 (od 17 do 20 sedežev)
D.1 Za prve štiri (4) ure - z opremo (projektor) 50,00 61,00
D.2 Za prve štiri (4) ure - brez opreme 40,00 48,80
D.3 Vsaka naslednja začeta ura - z opremo 12,00 14,64
D.4 Vsaka naslednja začeta ura - brez opreme 10,00 12,20
D.5 Za prve štiri (4) ure - z opremo, sobota 60,00 73,20
D.6 Za prve štiri (4) ure - brez opreme, sobota 50,00 61,00
D.7 Vsaka naslednja začeta ura - z opremo, sobota 15,00 18,30
D.8 Vsaka naslednja začeta ura - brez opreme, sobota 12,00 14,64
D.9 Ura tehnika 20,00 24,40
D.10 Ura tehnika - sobota 30,00 36,60
E DVORANA 021/2 (14 računalniških delovnih mest)
E.1 Za prve štiri (4) ure - z opremo 60,00 73,20
E.2 Vsaka naslednja začeta ura 15,00 18,30
E.3 Za prve štiri (4) ure - sobota 70,00 85,40
E.4 Vsaka naslednja začeta ura - sobota 18,00 21,96
E.5 Ura tehnika 20,00 24,40
E.6 Ura tehnika - sobota 30,00 36,60
F DVORANA 022/1 (18 računalniških delovnih mest)
F.1 Za prve štiri (4) ure - z opremo 65,00 79,30
F.2 Vsaka naslednja začeta ura 18,00 21,96
F.3 Za prve štiri (4) ure - sobota 75,00 91,50
F.4 Vsaka naslednja začeta ura - sobota 20,00 24,40
F.5 Ura tehnika 20,00 24,40
F.6 Ura tehnika - sobota 30,00 36,60
G DVORANA 022/2 (18 računalniških delovnih mest)
G.1 Za prve štiri (4) ure - z opremo 65,00 79,30
G.2 Vsaka naslednja začeta ura 18,00 21,96
G.3 Za prve štiri (4) ure - sobota 75,00 91,50
G.4 Vsaka naslednja začeta ura - sobota 20,00 24,40
G.5 Ura tehnika 20,00 24,40
G.6 Ura tehnika - sobota 30,00 36,60
H DVORANA 022/1+2 (36 računalniških delovnih mest)
H.1 Za prve štiri (4) ure - z opremo 90,00 109,80
H.2 Vsaka naslednja začeta ura 20,00 24,40
H.3 Za prve štiri (4) ure - sobota 100,00 122,00
H.4 Vsaka naslednja začeta ura - sobota 25,00 30,50
H.5 Ura tehnika 20,00 24,40
H.6 Ura tehnika - sobota 30,00 36,60
I DVORANA 022/1+2 (od 19 do 36 sedežev)
I.1 Za prve štiri (4) ure - brez opreme 65,00 79,30
I.2 Vsaka naslednja začeta ura 18,00 21,96
I.3 Za prve štiri (4) ure - sobota 75,00 91,50
I.4 Vsaka naslednja začeta ura - sobota 20,00 24,40
I.5 Ura tehnika 20,00 24,40
I.6 Ura tehnika - sobota 30,00 36,60

Možnost gostinskih storitev v hiši po posebni ponudbi.
Kontakt: Restavracija Izum, Nataša Binkovski, s.p., tel.: 02 2520 391.

Najem prostora v sistemskih omarah (kolokacija)

  Cena/mesec v EUR brez DDV Cena/mesec v EUR z 22% DDV
Sistemska omara (42 U) 500,00 610,00
Polovica sistemske omare (21 U) 300,00 366,00
Sistemska omara (1 U) 20,00 24,40

Električna energija se zaračunava po števcu.

Najem parkirnega mesta v garažni hiši IZUM

  Cena/mesec v EUR brez DDV Cena/mesec v EUR z 22% DDV
Mesečni najem 57,40 70,00
Mesečni najem za vsaj 12-mesečno obdobje 49,18 60,00